โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการบริหารงานวิทยบริการ

ประกาศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดจัดอบรมสัมมนาในวันพฤหัสบดีที่ 19 – 22 กรกฎาคม 255 จำนวน 4 วัน 3 คืน จ.ประจวบคีรีขันธ์ สถานที่พัก Suan Bankrut Beach Resort (สวนบ้านกรูด บีช รีสอร์ท)

http://www.coupons.co.th/businessview_coupons_en.php?couponsid=947

 

 

กิจกรรมดำน้ำเกาะทะลุ http://www.bangsaphantour.com/index.php?mo=3&art=112587 ตามอัธยาศัย